2021 Yılında Kayıt Olan 1. Sınıf Öğrencilerinin AKTS Sorunu Hakkında

Ders kayıtlarında yaşanan problem çözülmüştür. Sorununuzun çözülüp, ekleyemediğiniz dersi ekleyebilmeniz için (ders kaydını yapmış olanlar için geçerli) Sosyoloji dersini silip, tekrardan eklemeniz (ve eksik olan dersleri) yeterli olacaktır.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833