Beden Eğitimi ya da Güzel Sanatlar Bölümlerinden Alınacak Dersler Hakkında

1.sınıf ders programındaki derslerin haricinde “Beden Eğitimi” ya da “Güzel Sanatlar” Bölüm Başkanlıklarının sayfalarında açıklanan programlarda yer alan 2 kredilik Seçmeli derslerden biri, bölüm dersleriyle çakışmayacak şekilde seçilmek zorundadır. Öğrenciler, seçmek istedikleri dersin şube /gün /saat bilgileri ile bölümümüz ders programını dikkate alarak kendilerine uygun olan bir dersi seçebilir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı web sayfası: http://besbol.akdeniz.edu.tr/

Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı web sayfası: http://gse.akdeniz.edu.tr/

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833