IKT 325 Kodlu Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersini Alan II.Öğretim Öğrencileri Hakkında

II. Öğretim öğrencileri için önemli duyuru: IKT 325 kodlu Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi, derse kayıtlı öğrenci sayısı 15’den az olduğu için kapatılmıştır. Derse kayıtlı öğrencilerin başka seçmeli derslere aktarımı yapılmıştır. Söz konusu öğrencilerin ders kayıtlarını kontrol etmeleri ve aktarıldıkları derslere devam etmeleri rica edilmektedir.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833