İktisat Bölüm Seminerleri-2

“A consumer-surplus standard in merger approvals, foreign direct investment, and welfare”

Antitrust politikakaları uygulanırken, “sequential negotiations” ve “Nash pazarlık süreci”
gibi alternatif firma birleşme senaryolarının varlığında bu birleşmelerin tüketici artığı ve
firma doğrudan yabancı yatırımları üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

Sunan: Doç. Dr. Onur Koska (ODTÜ, İktisat Bölümü)

Tarih: 17 Mart 2017 Cuma

Saat: 14:00

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833