İktisat Bölümü 25. Yıl Fakülte Seminerleri-1

“Karşılaştırmalı bir çerçevede Türkiye’de Maliye Politikasının Gelir eşitsizliğini düzeltici etkisi”

Sunan: Prof. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ (Ankara Üniversitesi SBF, Maliye Bölümü)

Tarih: 16.03.2018

Saat: 15:00

Yer: Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833