İktisat Bölümü 25.Yıl Seminerleri – 4

“Türkiye’de İşgücü Piyasasında Ayrımcılık: Bir Alan Deneyi”

Sunan: Doç.Dr. Seyit Mümin Cilasun

TC. Merkez Bankası, Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ekonomisti

 

Tarih: 14.12.2018

Saat: 11:00

Yer: İktisat Bölümü Toplantı Odası

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833