Kontenjan Eksikliğinden Dolayı Kapanan Dersler ile Alakalı

IKT 421 kodlu Mali Tablolar Analizi dersi örgün ve ikinci öğretimde, IKT 437 kodlu English for Economists dersi de örgün öğretimde kontenjan kısıtını sağlayamadıklarından dolayı kapatılmıştır. Bu dersi alan öğrenciler programlarında çakışmaları önleyecek şekilde diğer derslere aktarılmıştır.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833