Tezli YL, Gıda Eko. YL ve Doktora Ders Kayıtları

Öğrencinin tabi olduğu yönetmelik ve müfredatlar uyarınca hareket etmesi öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
Öğrenci no ve otomasyon şifrenizi bilmiyorsanız, edinmek için enstitüye gidiniz.
Tabi olduğunuz müfredat, dersler kataloğu ve ilgili dönem ders programını enstitü web sitesi üzerinden inceleyiniz.
Öğrenci otomasyonu üzerinden online ders seçimini yapınız.
İlgili dönemde ders seçimini gösteren çıktıyı alarak imzalayınız ve Zafer Barış GÜL ya da Ünal TÖNGÜR’e teslim ediniz.
Online ders değişikliği yapılması halinde tekrardan yeni çıktının imzalı şekilde teslim edilmesi gerekmektedir, enstitü sadece imzalı çıktıları dikkate almaktadır.

 

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833