Yaz Okulu Ders Alma Kuralları

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencileri İçin Yaz Okulunda Farklı Bir Birimden veya Farklı Bir Üniversiteden Ders Alma Kuralları:

– Yaz okulu başvuru formu doldurulmalıdır. (http://iibf.akdeniz.edu.tr/formlar/ sayfasından indirilebilir).

– Öğrenciler almak istedikleri dersin içerik bilgisinin (ders bilgi paketi, içerik, öğrenme çıktıları, kredi ve saat) yer aldığı internet sayfasının çıktısını forma eklemek zorundadırlar.

– Aşağıda belirtilen dersler SADECE İktisat Bölümlerinden alınabilir:

IKT229: İktisatçılar için Matematik-I
IKT230: İktisatçılar için Matematik-II
IKT201: Mikro İktisat-I
IKT202: Mikro İktisat-II
IKT203: Makro İktisat-I
IKT204: Makro İktisat-II
IKT301: Para Teorisi
IKT302: Para Politikası
IKT303: Ekonometri-I
IKT304: Ekonometri-II
IKT307: Uluslararası İktisat-I
IKT308: Uluslararası İktisat-II
IKT405: Türkiye Ekonomisi-I
IKT406: Türkiye Ekonomisi-II

– Bunların dışındaki dersler ise (4 yıllık olmak kaydıyla) diğer bölümlerden de alınabilir.

– Yaz okulu başvuru formu ve ders içerik bilgileri, dersin Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğretim elemanı tarafından onaylanmalıdır. Öğretim elemanı yıllık izin veya şehir dışı görevde ise Bölüm Başkanı veya Yardımcısı onaylayabilir.

– Yaz okulu başvuru formu ve ders içerik bilgileri onaylandıktan sonra bu belgeler Bölüm Sekreterliği’ne verilmelidir.

– Yaz okulunda alınabilecek maksimum ders sayısı, derslerin birim saati (normal dönemdeki haftalık ders saati) ile belirlenir. Ders alınacak üniversitede yaz okulu eğitim öğretim süresinin beş hafta olması durumunda öğrenci 12 (oniki) birim saati aşmamak koşulu ile ders alabilir. Ders alınacak üniversitede yaz okulu eğitim öğretim süresinin yedi hafta olması durumunda öğrenci 16 (onaltı) birim saati aşmamak koşulu ile ders alabilir.

0

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1826
Tel: 0 242 310 1833